Yhteisöpedagogiopiskelijan harjoittelu Metsäkartanolla

Humanistisen ammattikorkeakoulun kolmannen vuoden yhteisöpedagogiopiskelija Mira Keinäsen ajatuksia harjoittelun suorittamisesta Metsäkartanolla kansainvälisessä nuorisotyössä.

Tie nuorisotyön pariin

Kaikki lähti siitä, kun teini-ikäisenä vietin suuren osan vapaa-ajastani asuinalueeni nuorisotilalla Kuopiossa. Kuulin ohjaajaltani, että suunnitteilla on kansainvälinen vaihtoprojekti ensin nuorisokeskus Hyvärilässä, ja mahdollisesti vastaprojekti Irlannissa. Innostuin heti. Aluksi intoani ruokki mahdollisuus matkustaa Irlantiin. Olin vuotta aiemmin käynyt kielimatkalla Englannissa, ja Brittein saaret jättivät pysyvän jäljen nuoreen minuun.
Hyvärilän Empowerment Through Exchange -projektin vaihto tuli ja meni, eikä itkuilta onnesta, eikä surusta säästytty. Lämpimät muistot säilyvät mielessä edelleen ja sosiaalisen median kautta pysyn yhteyksissä vaihdossa tutustumiini ystäviin. Irlannin vastaprojektiin en päässyt osallistumaan toisen ulkomaan matkan takia. Projekti oli osa erästä tutkimusta ja annoin haastatteluja pariinkin otteeseen sitä varten. Tutkimustulokset julkaistiin vuonna 2018 Ranskan Strasbourgissa, jonne onnekseni pääsin nuoruusaikani nuoriso-ohjaajan mukaan Erasmus+-rahoituksella.
Vuosi Ranskan reissun jälkeen tuli yhteishaku, jossa tarkoituksenani oli hakea korkeakouluun. Taustalla minulla on tarjoilijan perustutkinto ja ylioppilastodistus. Haaveeni olivat koko nuoren ikäni olleet psykologian yliopisto-opinnoissa, mutta internetin syövereitä tutkiskellessani törmäsin Humanistiseen ammattikorkeakouluun ja yhteisöpedagogin tutkintoon. Lähetin hakemuksen, kävin pääsykokeissa ja sain paikan myöntävän viestin.
Pikakelauksella vuoden 2021 syksyyn: tuli aika etsiä kehittävän harjoittelun työpaikka. Olin tehnyt Maija Jeskasen opastuksella luokkatoverini kanssa aiemmin projektisuunnitelman koulutehtävänä ja kansainvälinen nuorisotyö herätti kiinnostuksen paloa enemmän ja enemmän. Laitoin sähköpostia kysellen mahdollisuuksista ja mainitsin samalla, että tavoitteenani on tehdä opinnäytetyö samaan paikkaan harjoittelun kanssa. Suunnitelmat muuttuivat harjoittelusopimuksiksi ja harjoittelu sai alkaa.

Nuorisokeskus Metsäkartano Nuorten discoilta Moose Party Exchange

Nuorisokeskus Metsäkartano Nuorten discoilta Moose Party Exchange

Harjoittelu Metsäkartanolla

Kehittävä harjoittelu on ammatillisia harjoitteluja pidempi ja syventävämpi harjoittelu. Tarkoituksena on tutustua organisaation kehittämistapoihin, strategioihin ja tarkkailla opiskelijan silmin kehittämistarpeita. Samalla tavoitteenani on tutustua kansainvälisen nuorisotyön konseptiin, rahoituslähteisiin ja -hakemuksiin. Olen päässyt lisäksi tekemään visuaalisia töitä, kuten mainoksia ja julisteita.
Olen ollut helmikuun puoliväliin mennessä mukana kahdella vaihtoleirillä. Suunnitelmissa on osallistua myös muutamaan muuhun projektiin, mutta tämä maailmantilanne voi muuttaa kaiken vielä päälaelleen. Kuten tavoittelinkin, teen myös opinnäytetyön Metsäkartanolle. Haluaisin tehdä nuorten tarpeesta kumpuavan kehittämistehtävän, joka olisi konkreettinen, pitkäikäinen ja muokattavissa tulevaisuutta varten. Lähellä sydäntäni ovat tunnetaidot ja herkkä vaistoni nuoren tuen tarpeista on vahvuuteni. Näitä taitoja haluan hyödyntää myös opinnäytetyössä.

Nuorisokeskus Metsäkartano harjoittelija Mira ja lumi

Lähempää tuttavuutta lumen kanssa Metsäkartanon tutustumiskierroksen aikana

Tulevaisuuden kuvia

Kahden täysin erilaisen leirin aikana olen huomannut, että yhdistävänä tekijänä nuorissa on tilanteista riippumatta kaipuu kasvokkain tapahtuvaan kontaktiin. Tämän kaipuun takia nuoret luovat suhteellisen nopeasti yhteyksiä. Molemmilla leireillä jo ensimmäisenä iltana osallistujat ovat puhuneet juuri tästä syvästä yhteydestä ja lämpimästä tunnelmasta välillään. Toisaalta yksin pandemia ei tätä varmastikaan selitä. Kansainvälisissä vaihdoissa nuoren etuna on vapaaehtoinen osallistuminen, joka vetää puoleensa aktiivisia ja aiheesta kiinnostuneita nuoria. Oman nuoruuteni vaihtoprojektiin osallistumisesta muistan sen motivaation eron verrattuna esimerkiksi koulutehtäviin, jotka toimivat elämässäni niin sanotussa pakollisen pahan roolissa. Sitten taas palo vaihtoprojektin tuomiin tekemisiin, vastuihin ja tutkimushaastatteluihin oli suurta ja mieluista.
Harjoitteluni aikana tapahtuvien leirien aikana pohdin paljon vaihtojen vaikuttavuutta nuoriin. Minä olen harjoittelussa Metsäkartanolla nuorten leireillä juuri siitä syystä, että omat muistoni vaihdoista olivat niin vahvassa osassa tulevaisuuden uraani pohtiessa. Mietin aikaa vuodesta 2022 eteenpäin, kun ohjaamani nuoret miettivät oman elämänsä suuntaa eteenpäin. Vaikuttaako hieno leirimuisto alan valintaan, kuten minulla teki? Nämä asiat motivoivat minua olemaan sellainen ohjaaja, kuin minulle oltiin.
Yhteisöpedagogi nuorisotyön kentällä on kerrassaan paikallaan, kuten tutkintonimikekin kertoo: nuoriso- ja järjestöalan asiantuntija. Metsäkartano harjoittelupaikkana täyttää varmasti kehittävän harjoittelun lisäksi ammatillisten harjoitteluidenkin tavoitteet, kunhan ne suunnitellaan niihin sopivaksi. Harjoittelu voi koostua monesta osa-alueesta, sillä Metsäkartanolla on erittäin monipuoliset mahdollisuudet nuorisotyön saralla.
Minut on otettu täällä erittäin lämpimästi vastaan ja opiskelijastatuksesta huolimatta tietotaitoni on otettu tosissaan. Mielipiteitäni kuunnellaan ja olen saanut hienon mahdollisuuden vaikuttaa harjoitteluni sisältöön. Harjoitteluani varjostaa henkilökohtaisen elämäni ongelmat ja suru, mutta olen parhaani mukaan pyrkinyt olemaan avoin tilanteestani ja saanut tarvittavan tuen sekä koulun, että Metsäkartanon puolesta.
Jokaiselle yhteisöpedagogiopiskelijalle ja Metsäkartanoa työpaikkana harkitsevalle voin oman kokemukseni perusteella sanoa, että työympäristö on lämmin ja yhteisöllinen. Nuoria ja luontoa arvostetaan oikeasti ja pieniä tekoja myöten pyritään takaamaan turvallinen ympäristö tutustua luontoon ja omaan luontosuhteeseen. Tulevaisuuden muutokset määrittävät toimintaa paljon, mutta nuorisotyön merkitys nuoren elämässä ei häviä mihinkään. Minulla riittää uskoa alaani ja työmahdollisuuksiin myös tulevaisuudessa.

Nuorisokeskus Metsäkartano Nuorten mielenterveysteemaisen taidetyöpajan lopputulos

Nuorten mielenterveysteemaisen taidetyöpajan lopputulos

Ota yhteyttä!