Metsäkartanon tehtävä

Metsäkartano on Rautavaaralla sijaitseva, Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiö sr:n omistama ja ylläpitämä nuorisolain mukainen nuorisokeskus - yksi Suomen yhdeksästä nuorisokeskuksesta. Metsäkartano toimii opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksessa nuorisolain arvojen ja tavoitteiden mukaisesti ja toteuttaa osaltaan suomalaista nuorisopolitiikkaa.

Nuorisokeskusten palvelutehtävä määräytyy nuorisolaissa. Nuorisokeskusten pääasiallisena ympärivuotisena tehtävänä on tarjota nuorille ohjattua seikkailu-, luonto-, ympäristö-, kulttuuri- tai leiritoimintaa (Nuorisolaki 20 §). Nuorisokeskusten nuorisotyö edistää myös nuorten kansainvälistymistä ja kestävää kehitystä.

Metsäkartano tarjoaa nuorille ja nuorten parissa työskenteleville turvallisen ja viihtyisän toimintaympäristön ja leirimuotoisen toiminnan tukipalvelut sekä ammattitaitoisten nuorisotyön osaajien tuen ja ohjauksen toteutettaessa ryhmien tavoitteiden mukaista toimintaa.

Nuorisotoiminnan muotoja ovat mm. leirikoulu- ja muu leiritoiminta, kansainvälinen nuorisotoiminta, alueellisen nuorisotyön koordinointi sekä sosiaalinen nuorisotyö ja lapsiperheiden kanssa tehtävä työ. Keskuksessa on erityisosaamista mm. seikkailukasvatukseen, ympäristökasvatukseen, nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen sekä kansainväliseen nuorisotoimintaan liittyen.

Yleishyödyllisen nuorisokeskustoiminnan lisäksi Metsäkartano toteuttaa myös muuta matkailutoimintaa, millä tuotetaan lisäresursseja nuorisotoiminnan toteuttamiseen.

Nuorisokeskuksen ympäristöpolitiikkaa ja omien prosessien kestävän kehityksen mukaista toimintaa ohjaa
käytössä oleva Green Key -sertifikaatti. Keskuksella on myös Yhteiskunnallinen Yritys -merkki osoituksena
yhteiskunnallisesta, yleishyödyllisestä toiminnasta.

Ota yhteyttä!