Ympäristö ja me

EU-kukka on Euroopan yhteisön yhteinen ympäristömerkki.

Metsäkartano noudattaa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita. Metsäkartanolla on Euroopan ympäristömerkki, EU-kukka, osoituksena ympäristöystävällisestä toiminnasta. EU-ympäristömerkki kertoo puolueettomasti tuotteen tai palvelun ympäristöystävällisyydestä, laadusta tinkimättä.  EU-kukka –ympäristömerkinnän kriteerit löydät täältä.

Ympäristöystävällinen toiminta tarkoittaa ympäristöasioiden huomioon ottamista kaikilla toiminnan tasoilla. Esimerkkeinä tästä voi mainita mm.

  • lämmitysenergia tuotetaan paikallisella puuhakkeella, eli se on 100% bioenergiaa
  • kaikki käyttämämme sähkö on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä
  • lajittelemme, kierrätämme ja kompostoimme jätteet
  • rajoitamme veden kulutusta ja kemikaalien käyttöä
  • käytämme keittiössä lähi- ja luomuruokaa

Lisäksi pyrimme ohjelmissamme edistämään ihmisten myönteistä suhdetta luontoon ja ympäristöönsä.
Lue artikkeli Metsäkartanon ympäristöystävällisyydestä.

EU-ympäristömerkki