Ympäristö ja me

Green Key on maailmanlaajuinen ympäristösertifikaatti.

Metsäkartano noudattaa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita.  Green Key -merkin saanut majoituskohde on sitoutunut henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvattamiseen, energian- ja vedenkäytön tehostamiseen ja majoitustoiminnan ympäristörasituksen pienentämiseen. Green Key -sertifioidut yritykset saavat käyttöönsä  kansainvälisesti tunnetun Green Key -merkin sekä ohjelman tuen ympäristötyölleen ja siitä viestimiselle.

Ympäristöystävällinen toiminta tarkoittaa ympäristöasioiden huomioon ottamista kaikilla toiminnan tasoilla. Esimerkkeinä tästä voi mainita mm.

  • ympäristökasvatus toiminnan pohjana
  • lämmitysenergia tuotetaan paikallisella puuhakkeella, eli se on 100% bioenergiaa
  • kaikki käyttämämme sähkö on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä
  • lajittelemme, kierrätämme ja kompostoimme jätteet
  • rajoitamme veden kulutusta ja kemikaalien käyttöä
  • käytämme keittiössä lähi- ja luomuruokaa

Lisäksi pyrimme ohjelmissamme edistämään ihmisten myönteistä suhdetta luontoon ja ympäristöönsä.
greenkey_logo_2012