Nuotta-valmennus – sosiaalinen nuorisotyö

Nuotta-valmennus sosiaalista nuorityötä Metsiksellä

Kadonneiden voimavarojen metsästys: Nuotta-valmennus

Metsiksen nuotta-valmennus on 13-28 vuotiaille nuorille suunnattua arjenhallintavalmennusta. Sen tavoitteena on tukea nuoren minäpystyvyyttä, vahvistaa ja voimaannuttaa, antaa kipinää kohti nuoren aktiivista osallisuutta. Nuotta-valmennuksessa pyritään avaamaan uusia näköaloja luomalla osallisuutta tukeva ilmapiiri jossa nuoren on helppo uskaltaa olla oma itsensä.

Nuotta valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti etsivän nuorisotyön tavoittamille nuorille sekä työpajojen nuorille. Nuotta soveltuu myös muille nuorille jotka kokevat tarvitsevansa tukea arjen hallinnassa. Nuotta-toimintaa toteutetaan yhteistyössä lähettävän tahon kanssa.

Nuottavalmennusta tehdään nuorisotyöllisellä otteella käyttämällä nuorisokeskuksen kaikkia menetelmiä ja mahdollisuuksia. Valmennusjakson sisältö suunnitellaan yhteistyössä lähettävän tahon ja nuorten kanssa siten, että käytettävät menetelmät ja toiminnat tukevat parhaiten ryhmän nuoria. Lähettävä tahon oma ohjaaja tulee aina nuorten mukaan valmennusjaksolle.

Nuotta valmennus pähkinänkuoressa

  • 1-7vrk pituinen arjenhallinnan intensiivivalmennus nuorisokeskuksessa
  • 13-28 vuotiaille nuorille
  • ryhmäkoko 3-10 hlöä
  • vapaaehtoista toimintaa yhteistyössä nuoren ja lähettävän tahon kanssa

Nuotta valmennus antaa

  • nuorelle: itseluottamusta, itsetuntemusta, voimaantumista, positiivisia tuulahduksia
  • lähettävälle taholle: lisätyökalun nuoren kanssa työskentelyyn, syventää nuoren tuntemusta, luo luottamuksellisen suhteen, auttaa näkemään laajemmin nuoren mahdollisuudet ja voimavarat

 

Kysy Nuotta-valmennusjaksojen järjestämisestä lisää Nuotta-koordinaattoriltamme Heikiltä:
040-8396355, heikki.otava(at)metsakartano.com

Ota yhteyttä