Menneet projektit

Boost Your Possibilities!

Metsäkartano oli mukana kaksivuotisessa hankkeessa, jossa kehitettiin nuorisokeskusten kansainvälisen työn laatua. Hankkeen kautta laajensimme verkostoamme Viroon ja Sloveniaan sekä kehitimme kansainvälistä toimintaamme alueellamme.

Boost Your Possibilities! – Youth Centres for Youth Mobility and Intercultural Learning on Suomen nuorisokeskusyhdistyksen koordinoima monikansallinen hanke, jota toteutettiin Suomen lisäksi Virossa ja Sloveniassa vuosina 2015–2017. Hanke oli Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMO:n myöntämä Erasmus+-rahoitteinen strateginen kumppanuus, jossa kehitettiin nuorisokeskusten kansainvälisen nuorisotyön toimintaa ja laatua, palveluja ja ohjelmia, jaettiin hyviä kokemuksia ja käytänteitä sekä kehitettiin henkilökunnan osaamista.

Tutkimusjulkaisu

Näyttökuva 2017-03-22 kello 20.13.39

Print

 

Zooming to the Youth, elokuu ja marraskuu

Erilaisten medioiden merkitys nuorten arjessa on kasvanut viime aikoina valtavasti. Voidakseen olla täyspainoisesti läsnä nuorten elämässä joukko nuoriso-ohjaajia Unkarista, Valko-Venäjältä, Kreikasta ja Suomesta osallistuivat Metsäkartanolla pidettyyn kaksiosaiseen mediakoulutukseen. Koulutuksen tavoitteena oli rohkaista nuorisotyöntekijöitä käyttämään mediaa osana työtään ja antaa heille sellaiset perusvalmiudet, että he voisivat käyttää uusia taitoja paikallisessa nuorisotyössä. Viikon aikana opittiin muun muassa kameran käytön perustoiminnot ja erilaisia ohjelmia Koulutuksen toisessa vaiheessa ohjaajat palasivat Metsäkartanolle mukanaan paikallisia nuoria, joiden kanssa he olivat toteuttaneet ensimmäisestä koulutuksesta saatuja oppeja. Hanke tähtää pitkäaikaiseen yhteistyöhön, sillä partereiden kanssa tehdyn selvityksen mukaan mediakasvatukselle on suuri tarve. Erasmus+ -ohjelma osallistui hankkeen tukemiseen.

zooming_janne heinonen

Kansainvälinen Sirkus – nuorisovaihto, lokakuu

Lokakuussa 2015 taitavat rautavaaralaiset ja lontoolaiset nuoret kohtasivat sirkuksen merkeissä Metsäkartanolla. Paikallisten sirkusharrastajien aloitteesta alkunsa saaneen nuorisovaihdon taustalla oli halu päästä tutustumaan uusiin kulttuureihin ja oppia kuinka kansainvälinen tapahtuma oikein järjestetään. Kielen oppimisen ohella myös vuorovaikutus- ja tekniset taidot kehittyivät, kun molemmat ryhmät ohjasivat toisilleen työpajat. Vaihto huipentui Rautavaaran monitoimitalolla pidettyyn yhteisesitykseen, jonka jälkeen kaikki harrastuksesta kiinnostuneet alakoululaiset saivat kokeilla sirkusvälineitä ja saivat myös opetusta niiden käyttöön. Uudet taidot ja ystävät antavat varmasti lisämotivaatiota jatkaa harrastuksen parissa, sekä paikallinen näkyvyys tuo sirkuksen pariin niin ikään uusia harrastajia. Erasmus+ -ohjelma osallistui hankkeen tukemiseen.

international sircus_maija jeskanen

Poke the Globe – Tökkää Tellusta 2015, lokakuu

Lokakuussa 2015 14 vapaaehtoista Espanjasta, Valko-Venäjältä, Kreikasta, Jordaniasta, Portugalista ja Libanonista kokoontuivat Metsäkartanolle osallistuakseen vuoden 2015 Poke the Globe – Tökkää Tellusta-projektiin. Tämän lyhytkestoisen EVS-projektin teemana oli kansainvälinen koulutus ja EVS-ohjelman esittely suomalaisille nuorille. Vapaaehtoiset vierailivatkin useissa kouluissa ja nuorisotaloilla sekä ohjasivat kulttuurityöpajan paikallisille nuorille. Erilaiset ulkotyöt Metsäkartanolla olivat myös osa vapaaehtoisten tehtävistä.
Vapaaehtoiset suunnittelivat ja järjestivät kansainvälisen Tökkää Tellusta-päivän, joka oli projektin päätapahtuma. Tapahtumassa osallistujat esittelivät kotimaansa kulttuuria, tarjosivat valmistamiaan ruokia ja kannustivat suomalaisia nuoria lähtemään maailmalle. Tapahtuma tavoittikin liki 300 alueen oppilasta. Erasmus+ -ohjelma osallistui hankkeen tukemiseen.

poketheglobe_hanna ikonen

Nature of Youngsters – nuorisovaihto, elokuu

Kuusipäiväinen Nature of Youngsters-nuorisovaihto elokuussa 2015 toi Metsäkartanolle kaikkiaan 35 nuorta Espanjasta, Norjasta ja Suomesta. Sen tavoitteena oli tutustuttaa 15-20-vuotiaat nuoret luontoon, sen kunnioittamiseen ja hyödyntämiseen kestävällä tavalla. Samalla nuoret pääsivät tekemisiin uusien kulttuureiden kanssa ja oppimaan uusia luonnossa tarvittavia taitoja hauskalla tavalla. Vaihdon aikana tutustuttiin monipuolisesti Metsäkartanon upeaan luontoon, kalastettiin, opeltiin melomaan ja käytiin sienessä ja marjassa. Myös vierailut Joensuun Marttojen luona ja ekomaatilalle sisältyivät ohjelmaan. Alunperin Joensuusta alkuideansa saanut nuorisovaihto oli jatkoa Espanjassa 2014 pidetylle City of youngsters-nuorisovaihdolle. Erasmus+ -ohjelma osallistui hankkeen tukemiseen.

natureofyoungsters_maria puranen

Zooming to the youth- Mediakasvatuskoulutus

Elokuun alussa 24 eurooppalaista nuorisotyöntekijää Ukrainasta, Kreikasta, Valko-Venäjältä sekä Suomesta osallistuivat Zooming to the youth- mediakasvatuskoulutukseen. Koulutuksen tavoitteena oli parantaa nuorten parissa toimivien mediaosaamista ja sitä kautta olla kehittämässä nuorten medialukutaitoja. Koulutuksessa painotettiin median mahdollisuuksia sosiaalisen vahvistamisen ja osallisuuden välineenä.
Hanke jatkuu marraskuussa arviointitapaamisella, jolloin tarkastellaan miten osallistujat ovat vieneet tuoreet opit osaksi omaa työtänsä nuorten kanssa. Kouluttajina hankkeessa toimivat Henna Middeke ja Janne Heinonen. Hanketta tukee Erasmus+ -ohjelma.

Katso täältä millaisia taitoja koulutuksessa hankittiin:

 

Poke the Globe 2013!

Eurooppalaista vapaaehtoistyöpalvelua parhaimmillaan

Lokakuussa Metsis isännöi 14 kansainvälistä vapaaehtoistyöntekijää kuukauden ajan. Eurooppalaisen vapaaehtoistyöpalvelun kautta Rautavaaralle saapuneet nuoret työskentelivät laaja-alaisesti Metsiksellä kansainvälisyyskasvatukseen keskittyen. Vapaaehtoiset kiersivät kuukauden aikana useita Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan kouluja ja nuorisotaloja kulttuureistaan kertoen ja paikallisia nuoria eri aktiviteetteihin osallistaen.

24.lokakuuta vapaaehtoiset järjestivät projektin päätapahtuman, ”Tökkää Tellusta! Kutista Palloa!”- päivän alueen nuorille ja nuorten parissa työskenteleville. Kansainvälisen nuorisotiedotuspäivän aikana nuoret saivat tietoa mahdollisuuksistaan maailmalla sekä tutustuivat vapaaehtoisten kulttuureihin erilaisissa työpajoissa. Algerialaiset, libanonilaiset, kreikkalaiset, espanjalaiset, valkovenäläiset sekä palestiinalaiset maut ja tavat tulivat päivän aikana tutuiksi sekä ajatus kansainvälisyydestä kirkastui. Hanketta tuki Youth in Action ohjelma sekä ELY-keskus.

Katso projektin tunnelmia kuvien ja videon kera.

 Focusing on youth 14.-21.8.2013

20 nuorisotyöntekijää Israelista, Palestiinasta, Suomesta, Algeriasta, Espanjasta ja Kreikasta kouluttautuivat Metsiksellä käyttämään valokuvaamista nuorisotyössä. Osallistujat saivat perustaidot eri valokuvaustekniikoista ja oppivat valokuvien voimasta mm. eritysnuorisotyötä tehtäessä. Kouluttajana kurssilla oli Hennna Middeke. Koulutukselle suunnitellaan jatkoa talvelle 2014. Hanketta tuki Youth in Action-ohjelma. Kuva Magdalena Wollhofen.

Different people in nature- nuorisovaihto 17.-24.3.2013

Maria Jotunin koulun oppilaat Kuopiosta sekä englantilaiset nuoret Alfristonin koulusta Englannista jatkoivat iloista yhteistyötään Metsäkartanolla, Paralympialaisten hengessä.  16 nuorta ohjaajineen käsittelivät Paralympialaisten arvoja viikon mittaisen nuorisovaihdon aikana ja saivat vieraakseen myös Lontoon Paralympilaisten pronssimitalistin Marjaana Heikkisen. Nuorisovaihdon aikana nuoret kokeilivat aktiivisesti talviurheilulajeja sekä testasivat tietojaan toistensa kulttuureista. Viikon kruunasi upeat revontulet Metsäkartanon yllä! Hanketta tuki Youth in Action- ohjelma.

3.-11.3. From start to Finnish – Opintovierailu

Metsäkartano isännöi yhteistyössä Hyvärilän ja Villa Elban nuorisokeskusten kanssa opintovierailua, johon osallistui 30 nuorisoalan työntekijää Valko-Venäjältä, Georgiasta sekä Liettuasta. Vierailun aikana perehdyttiin suomalaisen nuorisotyön muotoihin sekä nuorisokeskusten monipuoliseen toimintaan. Opintovierailu syvensi yhteistyötä Itä-Euroopan kumppanuusmaiden sekä suomalaisten nuorisokeskusten välillä. Hanketta tuki Youth in Action- ohjelma.

Poke the Globe! Vapaaehtoistyöhanke

Isännöimme 16 nuorta Libanonista, Espanjasta, Algeriasta, Israelista sekä Valko-Venäjältä lokakuussa. Nuoret saapuivat Metsikselle eurooppalaisen vapaaehtoistyöohjelman kautta, jota tukee Euroopan Komission Youth in Action- ohjelma.
Vapaaehtoiset olivat mukana järjestämässä Tökkää Tellusta! Kutista Palloa!- nuorisotiedotuspäivää sekä he vierailivat eri kouluissa kertomassa kulttuureistaan. Vapaaehtoiset huhkivat myös Metsäkartanon maastossa kunnostustöitä tehden.

HA-HA is A-HA – arviointitapaaminen 26.2.–2.3.2012

Tapaamisessa arvioitiin kuinka taidekasvatuksen ja huumorin metodeja kyetään soveltamaan nuorisotyössä. Viikko vierähti improvisaatio- ja huumoriteemoihin painottuvien työpajojen merkeissä, edellisen koulutuksen antia vietäessä yhä pidemmälle. Projekti toimi pohjana HA-HA is A-HA- koulutushankkeelle joka starttaa 2012 syksyllä.  Mukana nauroivat taidekasvattajat Susanna Alanne ja Meri Mort. Youth in Action- ohjelma tuki projektia.

Karhuryhmä- Team of Bears 4.-11.12.2011

Kuopion erityisnuorisotyö Vinkkelin kanssa toteutettu projekti antoi nuorille valmiuksia kehittää kielitaitoa ja toimia kansainvälisessä ryhmässä. Espanjalaiset tapakset ja kuopiolaiset kalakukot tulivat myös tutuiksi. Viikon aikana nuoret oppivat kulttuurieroista ja – yhtäläisyyksistä draaman, tanssin ja käsityöpajojen parissa.  Hanketta tuki Youth in Action- ohjelma.

Euromed Goes North- EVS in our environment- opintovierailu 18.-20.10.2011

Metsis isännöi opintovierailua, johon osallistui nuorisotyöntekijöitä Lähi-Idästä ja Pohjois-Afrikasta. Opintovierailun tarkoituksena oli esitellä suomalaisen nuorisotyön rakenteita, nuorisokeskusten toimintaa sekä aloittaa yhteistyö eurooppalaisen vapaaehtoistyöpalvelun, EVS:n parissa. Opintovierailun ansiosta Metsikselle saapuu ensimmäiset EVS- vapaaehtoiset Pohjois-Afrikasta ja Lähi-Idästä syksyllä 2012! Hanke järjestettiin yhdessä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen, CIMOn kanssa.

EOE- konferenssi 7.-10.10.2011

Seikkailukasvatuksen ammattilaiset ympäri maailmaa kokoontuivat Metsäkartanolle jakamaan uusinta tutkimustietoa ja ajankohtaisia menetelmiä kokemuksellisen oppimisen parista. “Into the woods: About the significance of woods and wilderness for youth work in Europe”- konferenssi kiinnosti yli sataa osallistujaa. Hanketta tuki Youth in Action- ohjelma.

Allianssin työleiri 11.–25.9. 2011

Seitsemän nuorta ympäri maailmaa tekivät vapaaehtoistöitä Metsäkartanolla syyskuussa. Nuoret suunnittelivat Tökkää Tellusta- nuorisotiedotustapahtumaa paikallisille nuorille sekä järjestivät tapahtumia Rautavaaran koululla. Metsäkartanon henkilökunta sai taas mainion kielikylvyn sekä innostavia tuulia maailmalta.

Tökkää Tellusta! Kutista Palloa! 16.9.2011

Jo perinteeksi muodostuneen nuorisotiedotuspäivän aikana paikalliset nuoret Pohjois-Karjalasta ja Pohjois-Savosta saivat tietoa kansainvälistymisestä ja tutustuivat mm. Euroopan Komission Youth in Action- ohjelman mahdollisuuksiin.  Kansainvälisen kirjavassa kulttuuribasaarissa nuoret pääsivät käyttämään kielitaitoa ja tutustumaan eri maiden tapoihin. Tellusta tökitään taas ensi vuonna!

Imagine art in nature- ympäristötaidekurssi 7.-14.8.2011

Kurssin aikana eurooppalaiset osallistujat inspiroituivat Metsäkartanon upeista maisemista, luoden ympäristötaideteoksia maastoon sekä upean valokuvanäyttelyn Metsäkartanon tiloihin. Ohjaajana toimi taidekasvattaja Meri Mort.

 

Ulkosuomalaisten nuorten leiri 15.–27.7. 2011

Ulkosuomalaiset nuoret viettivät hauskan kesäleirin heinäkuun helteissä. Leirin ohjelmassa oli suomen kielen ja kulttuurin työpajoja sekä Metsäkartanon aktiviteeteista nauttimista. Ylä-Keyritty- järvi oli kovassa kulutuksessa innokkaiden uimareiden johdosta.

Young people’s lives through the ages – an International exchange based on improvisational exercises and drama 25.5. – 1.6.2011

Let´s impro! Viikon teemana oli tutustua nuorten elämään eri aikakausilla improvisaatio- ja draamaharjoitusten keinoin sekä oppia toimimaan kansainvälisessä ryhmässä. Viikon lopulla nuoret Italiasta, Tshekeistä ja Suomesta esittävät hilpeän, täysin  improvisoidun näytelmän.  Kurssin ohjasi taidekasvattaja Susanna Alanne. Hanketta tuki Youth in Action- ohjelma.